سفید(آبی)

گالوانیزه معمول برنگ سفید مایل به آبی بیشتر جنبه تزئینی دارد